Chào mừng đến với lớp 5

Gặp gỡ đội lớp 5 -

Giáo viên đứng lớp Trợ lý giảng dạy cấp lớp Nhân viên tài nguyên cấp lớp
Cô Utterback Cô Kaplan (EL) Cô Hollander (Nguồn)
Cô Miller Cô Escalante (EL) Cô Cassedy (EL)
Bà Tercero Cô Columbo (Nghệ thuật ngôn ngữ)
Cô Kenny (Nguồn)
Cô McGonigle (EL)