Chào mừng đến với lớp 4

Giáo viên đứng lớp Trợ lý giảng dạy cấp lớp Nhân viên tài nguyên cấp lớp
Cô maness Cô Escalante (EL) Cô Crain (Nguồn)
Cô Sigal Cô Arora (EL) Cô Cassedy (EL)
Ông Porter Cô McGonigle (EL)
Cô Romero (Đọc hiểu)
Cô Columbo (Đọc hiểu)

Đội hình 2019-2020