Chào mừng đến với lớp 1

Gặp gỡ đội lớp 1 -

Giáo viên đứng lớp Trợ lý giảng dạy cấp lớp Giáo viên Tài nguyên Giảng dạy Cấp lớp
Bà Delenick Cô Olaya Cô Miranda (EL)
Cô Hensley Ms. Poore Cô Rente (Đọc hiểu)
Cô xứ Wales Ông Stewart (Nguồn)
Trưởng phòng Mr.