Luyện âm chữ cái với con bạn

Trang này có tính năng ghi âm mà cha mẹ có thể sử dụng để luyện âm chữ cái với con mình trong vòng chưa đầy 5 phút mỗi ngày.

 

Bản ghi biểu đồ bảng chữ cái mới 2019