lớp 3

Gặp gỡ đội lớp 3! 

 

Giáo viên đứng lớp Trợ lý giảng dạy cấp lớp Giáo viên Tài nguyên Giảng dạy Cấp lớp
Cô Szalkowski Cô Kaplan (EL) Bà Boothe (EL)
Ông Perry Cô Romero (Đọc hiểu)
Cô Hutcheson Ông Hồ (Nguồn)
Cô thần tượng (Ông Gradowski)