Liên hệ

Ngoài việc tham dự các buổi hướng dẫn hàng năm của trường, du khách luôn được chào đón tại Trường Tiểu Học KW Barrett. Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng sử dụng một trong các tùy chọn bên dưới. Nếu bạn muốn có một cuộc hẹn để tham quan tòa nhà và thăm các lớp học, vui lòng gọi cho Hiệu trưởng Catherine Han theo số (703) 228-6288.

Trường tiểu học KW Barrett
4401 N. Đường Henderson
Arlington, VA 22203

Giờ học: Cả ngày: 9:00 sáng - 3:50 chiều Phát hành sớm: 9:00 sáng - 1:30 chiều
Số điện thoại: (703) 228-6288
Dòng Gia đình Song ngữ: (703) 516-0143
Dòng ngày mở rộng: (703) 228-8534
Số fax: (703) 228-8544

KW Barrett nằm ở giao lộ của George Mason Drive và N. Henderson Rd.


Xem bản đồ lớn hơn