Гречиа Мачикадо

Сургалт

  • Математик - 2-р анги
  • Гэрийн ажил - 2-р анги
  • Унших - 2-р анги
  • Шинжлэх ухаан - 2-р анги
  • Хэлний урлаг - 2-р анги
  • Нийгмийн судалгаа - 2-р анги