5-р ангидаа баярлалаа!

Энэ жил номын санд 5-р ангийн сурагчид байгаль орчны шийдлүүд дээр ажиллаж, Earthforce болон "Манай усны хагалбарыг халамжлах" хөтөлбөрт өргөн барьсан.

Оюутнууд -

  • Байгаль орчны асуудлыг тодорхойлсон
  • Шийдэл гаргаж ирсэн
  • Arlington Parks and Rec-д саналаа ирүүлсэн. болон Дэлхий хүч "Манай усны хагалбарыг халамжлах" уралдаан

Үүний үр дүнд 5-р ангийн сурагчид Барретт 2 мод тарьж, Lubber Run-д 2 удаа голын цэвэрлэгээ хийсэн! Доорх зургуудыг үзнэ үү -