Өвлийн өдрийн хоолны төлөвлөгөө

Өвлийн цаг агаар ирж, COVID-19-ийн тохиолдол нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан бид оюутнуудад илүү уян хатан байх үүднээс өрөөний үдийн цайны төлөвлөгөөг өөрчилж байна. Оюутнуудад үдийн хоол нь гадаа эсвэл дотуур хооллох цорын ганц сонголт болох хүйтэн цаг агаарт гэртээ эсвэл гадаа хооллох сонголт, сонголтоор хангахаар ажиллаж байна. Хүүхэдтэйгээ гэрт хооллох өдрүүдэд дотор эсвэл гадаа хооллох эсэх талаар ярилцана уу. Хүүхэдтэйгээ ийм сонголт хийсний дараа үдийн цайны хугацаанд үдийн цайны газартаа үлдэх шаардлагатайг ярилцана уу.