Зуны турш үргэлжлүүлэн сурах хэрэгтэй - Continua a Aprender Todo el Verano

Зуны сургалтын үйл ажиллагаа: Actividades del Verano
2020 цагт Shot 06-12-7.32.40 Дэлгэц

Сургалт

  • Нийгмийн судалгаа - Киндергарын өмнөх
  • Математик - Цэцэрлэгийн өмнөх боловсрол
  • Шинжлэх ухаан - Цэцэрлэгийн өмнөх боловсрол
  • Гэрийн ажил - Цэцэрлэгийн өмнөх үе
  • Унших - Цэцэрлэгийн өмнөх насныхан
  • Хэлний урлаг - Цэцэрлэгийн өмнөх боловсрол