Жон Стюарт

 

Намайг Жон Стюарт гэдэг бөгөөд би Барреттэд 2008 оноос хойш Тусгай боловсролын туслахаар багшилж эхэлсэн. Дараа жил нь би Жорж Мейсоноос бакалавр, Тусгай боловсролын магистрын зэрэг хамгаалж, Тусгай боловсролын багшаар ажиллаж эхэлсэн. Барреттээс өмнөх олон амьдралдаа би ном худалдан авагч, жижиглэнгийн худалдааны менежер, визуал худалдаачин, асрагч, барилгын гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан. Өнөөгийн амьдралдаа хүүхдүүдэд өөрсдөдөө итгэх итгэл, ойлголтыг нь дээшлүүлж, хариуцлагатай иргэн болоход нь туслах нь надад таалагддаг.

Untitled