Кристина Торрес байна

Кристина Торрес байнаБи Кристина Торрес, би 2015 онд Барреттэд багшилж эхэлсэн. 2001 онд Арлингтон руу нүүж ирээд Уэйкфилд ахлах сургуулийг төгссөн. Би Жорж Мейсон Их Сургуульд бакалаврын болон магистрын чиглэлээр сурч төгссөн. Дахиад нэг жил 2-р ангид эхлэх гэж байгаадаа баяртай байна!

Сургалт

  • Гэрийн ажил - 2-р анги
  • Математик - 2-р анги
  • Шинжлэх ухаан - 2-р анги
  • Хэлний урлаг - 2-р анги
  • Нийгмийн судалгаа - 2-р анги
  • Унших - 2-р анги