Төслийн нээлтийн видео

Дөрөвдүгээр сарын 7-нд болсон Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн хурлаар төслийн нээлтийн талаар хүрэлцэн ирсэн эрдэмтэд онцлон тэмдэглэв. Үүнийг хар даа!