Захирлын туслах хатагтай Сохтой уулзана уу

Барретт бага сургууль нь захирлын шинэ туслах хатагтай Сохртой болжээ. Тэр хэдэн минутын турш Барреттын хэдэн оюутнуудтай хамт суугаад оюутны тавьж болох асуултанд хариулав.