# 13 өвлийн амралтын үеэр үргэлжлүүлэн сур

Дэлгэцийн зураг авах Хүүхэд Энэ сайтыг үзэх ёстой

 

Хүүхэд үүнийг харах ёстой нь хүүхэдтэйгээ хамтдаа судалж, судлах гайхалтай вэбсайт юм. Эцэг эхчүүд өөрсдөдөө "Би хүүхдүүдэд үүнийг үзүүлэхийг тэсэн ядан хүлээж байна" гэж бодож байсан бүх цаг үеийг цуглуулсан сайтыг төсөөлөөд үз дээ. Эдгээрийг гэр бүлээрээ судлахад цаг гарга. Газар даяар "сэрүүн", "гайхалтай" сонсогдоно.

https://thekidshouldseethis.com/browse