Эмэгтэйчүүдийн түүхийн сарыг тэмдэглэж байна

4-р ангийн сурагчид алдартай эмэгтэйчүүдийг судалж, гурван баримтыг жагсаав. Тэдний эцсийн төслүүд номын санд байгаа бөгөөд бүх оюутан, ажилтнууд үзэх боломжтой!

Эмэгтэйчүүдийн түүхийн сард зориулсан алдартай эмэгтэйчүүдийн тухай баримтаар дүүрэн мэдээллийн самбар

Гуравдугаар сарын 23-нд Ровин Уншигчид эмэгтэйчүүдийн тухай ном уншихаар ангидаа иржээ. Доорх зургуудыг үзээрэй!