Барреттын ажилтнууд танд #ЗөвшөөрөлБүтээлийг өгч байна

Дуу: Бүжиглэх зөвшөөрөл Гүйцэтгэсэн: BTS

Хатагтай Тиелийн хянан тохиолдуулсан

Кейт Уоллер Барреттын бага сургуулийн ажилтнууд болон сурагчдын бүжгийн видео.

Зохиогчийн эрхээс татгалзах тухай: 107 оны Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн 1976 -р хэсэгт зааснаар шүүмжлэл, сэтгэгдэл, мэдээ мэдээлэх, заах, тэтгэлэг, судалгаа хийх зорилгоор шударга ашиглах зорилгоор тэтгэмж олгодог. Шударга хэрэглээ гэдэг нь зохиогчийн эрхийн хуулиар зөвшөөрөгдсөн, өөрөөр зөрчсөн хэрэглээ юм. Ашгийн бус, боловсролын болон хувийн хэрэглээ нь тэнцвэрийг шударгаар ашиглахад тусалдаг.