Шинж тэмдэггүй шинжилгээний хуваарийг өөрчлөх

Манай шалгалтын шинэ өдөр, цаг нь пүрэв гарагт өглөөний 8:00-10:00 цагийн хооронд болно.  Туршилтын байршил нь гол хаалганы ойролцоо байх болно. Цагийн өөрчлөлттэй холбогдуулан долоо хоног бүрийн шалгалтад бүртгүүлсэн айл өрхүүдийг өглөө орохоос өмнө хүүхдээ шинжилгээнд хамруулахыг уриалж байна.

Зөвшөөрлийн ШИНЭ маягтуудыг ашиглах боломжтой боллоо Энэ нь эерэг тохиолдлуудыг эрт илрүүлэх өндөр үр дүнтэй стратеги болох нь батлагдсан тул бид эцэг эхчүүдэд хамрагдахыг уриалж байна.