Сар: August 2022

ШИНЭ ЭХЛЭХ ЦАГ!/¡NUEVA HORA DE INICIO!

Энэ намраас эхлэн хичээл өглөө 9:00 цагт эхэлж, 3:50 цагт тараагдана! Энэ өөрчлөлтийг анхаарна уу! Өглөөний 9:00 цагаас оройн 3:50 цаг хүртэл дуусна! Камбиогийн тэмдэглэл!