Цэцэрлэгийн хичээл-Сургалтын хөтөлбөр

Монтессори ангид хүүхэд бүр хичээл хийх хувийн төлөвлөгөөтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч цэцэрлэгийн хүүхдүүд улсаас тогтоосон сургалтын стандарт (SOLs) зорилтуудыг биелүүлэх ёстой. Ангид байгаа бага насны оюутнууд зарим агуулгатай танилцаж болох ч жагсаасан хичээлүүдийн зарим нь байхгүй байж болно. Хэрэв танд асуух зүйл байвал надтай холбоо барина уу.