Цэцэрлэгийн хичээл-Сургалтын хөтөлбөр

Монтессори танхимд хүүхэд бүр хичээлийнхээ бие даасан төлөвлөгөө гаргадаг. Гэсэн хэдий ч цэцэрлэгүүд нь төрөөс тогтоосон сургалтын стандарт (SOL) -ын зорилтыг хэрэгжүүлдэг. Хавсаргасан баримт бичиг нь шаардлагатай цэцэрлэгийн хичээлүүдийн тойм юм. Ангийн бага насны сурагчид зарим агуулгатай танилцаж болох боловч жагсаасан зарим хичээлийг агуулаагүй байж болно. Хэрэв танд асуулт байвал надтай холбоо барина уу.

сургалтын хөтөлбөр-газрын зураг-16-17