Сар бүрийн нийгмийн сэтгэл хөдлөлийн сэдэв

Сар бүр Барретт нийгэмлэг манай нийгэмлэгийг бэхжүүлэхийн тулд нийгэм-сэтгэл хөдлөлийн сэдвийг онцолдог.

Тууштай байдал XNUMX-р сарын гол сэдэв болох SEL.

Ангараг гариг ​​дээрх ровер хэрхэн тэвчээртэй холбогддог вэ?

mars_rover