Хүүхэдтэйгээ захидал сонсоорой

Энэ хуудсанд эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ өдөр бүр 5 минутаас бага хугацаанд үсгэн дуугаар дадлага хийхэд ашиглаж болох бичлэгүүдийг багтаасан болно.

 

Шинэ цагаан толгойн график бичлэг 2019