Snap Үг сурцгаая (Эрдмийн Эцэг эхийн багшийн багууд APTT)

Хурц үгийг сурцгаая! ¡Aprendamos palabras de uso ойр ойрхон!

Үгсийн хавтас

Snap Word бичих видео

Snap Word Bean цүнхний гажигтай видео