МИПА

Аутизмтай оюутнуудад зориулсан олон удаагийн хөтөлбөр (MIPA)

 

Ангийн багш нар Танхимын зааварчилгааны туслах ажилтан
Mini-MIPA хөтөлбөр
Хатагтай Стульц Хатагтай Саравиа
Хатагтай Фуентес
MIPA K-2
Хатагтайн Каннингэм Хатагтай Лоайза
Хатагтай Сисо
MIPA 3-5
Хатагтай Бэйли Хатагтай Алкантара
Хатагтай Мейсон