3-р анги

3-р ангийн багтай танилцана уу! 

 

Ангийн багш нар Ангийн түвшний зааварлах туслахууд Ангийн түвшний сургалтын нөөцийн багш нар
Хатагтай Сзалковский Хатагтай Каплан (EL) Хатагтай Буте (EL)
Ноён Перри Хатагтай Ромеро (Уншиж байна)
Хатагтай Хатчесон Ноён Хо (Эх сурвалж)
Хатагтай Идол (Ноён Градовски)